Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, że w związku z oczywistymi omyłkami w dokumentacji w zakresie oceny i wyboru operacji w ramach naboru Nr 12/2017, na operacje z zakresu - rozwijanie działalności gospodarczej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, dnia 8 listopada 2017 roku Rada Stowarzyszenia LGD "Kraina Mlekiem Płynąca"  skorygowała oczywiste omyłki pisarskie.

Początek strony

RPOWP