Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Sprostowanie do protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 23 stycznia 2019 r. w związku z omyłką pisarską w Protokole z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia  23 stycznia 2019 r. dokonuje się sprostowania.

Początek strony

RPOWP