Na podstawie § 9 pkt.4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 4/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 26 lutego 2019 roku, informujemy, że w dniu 06.11.2019 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 13/2019 na operacje z zakresu typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.