Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”  informuje, że w związku z pomyłką w numeracji naborów nastąpiła zmiana numeru w GWA. Właściwy numer to: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-007/19.

W załączeniu poprawiony Załącznik nr 1 Warunki udzielenia wsparcia. na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Początek strony

RPOWP