Na podstawie § 9 pkt.4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 4/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 26 lutego 2019 roku, informujemy, że w dniu 22.07.2020 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 8/2020 na operacje z zakresu typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej  Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.