Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Dnia 14 marca 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Rada dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacji LSR oraz zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Początek strony

RPOWP