Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Dnia 13 maja 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” odbyło się szkolenie nt. przyznania pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu - zakładanie działalności gospodarczej, w tym dla grup defaworyzowanych.

Podczas spotkania omówiono główne zasady przyznawania pomocy finansowej w w/w zakresie, lokalne kryteria wyboru operacji oraz proces składania i oceny wniosku o przyznanie pomocy w ramach planowanego przez Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” naboru na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Początek strony

RPOWP