Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W czerwcu 2017 r. podczas sesji Rady Gminy Kolno, Stawiski, Mały Płock, Grabowo, Nowogród oraz Miasta Kolno członkowie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” przekazali uczestnikom spotkania szczegółowe informacje dotyczące stanu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Przedstawiono także harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, jak również poinformowano o możliwości aplikowania o środki w ramach planowanych naborów planowanych w pierwszym półroczu 2017 roku.

Początek strony

RPOWP