Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Informujemy, iż w dnia 8 sierpnia 2017 r. o godzinie 10.00  w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „ Kraina Mlekiem Płynąca”. Przedmiotem posiedzeń  będzie ocena wniosków o przyznanie pomocy wg Lokalnych Kryteriów Oceny z:

1. Naboru nr 7/2017 na operacje z zakresu: typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali w ramach RPOWP na lata 2014-2020;

2. Naboru nr 9/2017 na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej;

3. Naboru nr 10/2017 na operacje z zakresu - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach PROW na lata 2014-2020;

4. Naboru nr 11/2017 na operacje z zakresu - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach PROW na lata 2014-2020.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Józef Dymerski

Początek strony

RPOWP