Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, stanowiącego załączniku do Uchwały Nr 12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku, informujemy że w dniu 28.07.2017 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji z:

1.Naboru nr 7/2017 na operacje z zakresu: typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali w ramach RPOWP na lata 2014-2020;

2.Naboru nr 9/2017 na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej;

 

3.Naboru nr 10/2017 na operacje z zakresu - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach PROW na lata 2014-2020;

4.Naboru nr 11/2017 na operacje z zakresu - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach PROW na lata 2014-2020.

Początek strony

RPOWP