Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Na zaproszenie Przewodniczących Rady Gminy Mały Płock i Turośl, w imieniu Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” Pani Maria Misierewicz Kierownik Biura LGD wzięła udział w Posiedzeniu Sesji Rady Gminy Mały Płock w dniu 30.08.2017r. oraz posiedzeniu Sesji Rady Gminy Turośl w dniu 15.09.2017r. Uczestnikom spotkań zostały przekazane informacje dotyczące stanu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Przedstawiono harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Przekazano warunki bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W trakcie spotkań przekazano mieszkańcom również propozycje zmiany Lokalnych kryteriów wyboru.

Początek strony

RPOWP