Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Informujemy, iż w dniu 16 października 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia odbędzie się posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. Przedmiotem posiedzenia będzie ocena wniosków o przyznanie pomocy wg Lokalnych Kryteriów Oceny w ramach naboru 12/2017 na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

Początek strony

RPOWP