Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniach 9-13 października 2017 r. przedstawiciele Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” wzięli udział w wyjeździe studyjnym pn. „Odnawialne źródła energii – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań” organizowany przez SR KSOW województwa podlaskiego na terenie Niemiec.

Wyjazd miała na celu rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie OZE przez Lokalne Grupy Działania oraz zapoznanie uczestników z funkcjonującymi  instalacjami OZE na terenie Niemiec, przedstawienie najnowszych osiągnięć i rozwiązań z tego zakresu, a także podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji oraz utrwalanie sieci kontaktów pomiędzy LGD.

Pierwszy dzień wizyty uczestnicy rozpoczęli od wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym projektu badawczego "Inteligentne systemy słoneczne" realizowanego w miejscowościach Hof i Arzberg nakierowanego na produkcję, integrację sieciową i magazynowanie energii odnawialnej. Następnie uczestniczyli w wizycie na obszarze demonstracyjnym projektu "Inteligentne systemy słoneczne" z różnymi wariantami instalacji oraz w Rolniczym Centrum Edukacyjnym "Landwirtschaftliche Lehranstalten", gdzie zaprezentowano im różnorodne systemy energii odnawialnej oraz systemy magazynowania energii. Kolejnym punktem programu była wizyta w siedzibie firmy Glen Dimplex  - firmie produkującej pompy ciepła oraz wizyta w stowarzyszeniu "Christusbruderschaft Selbitz (CCB)" produkującym energię cieplną z biomasy z dystrybucją rurową (społeczność protestancka produkująca energię na potrzeby budynków użyteczności publicznej i gospodarstw indywidulanych). W dniu następnym reprezentanci LGD-ów gościli w "Bürgerwindrad Sellanger" - spółdzielni produkującej od 1996, jako pierwsi w Bawarii, energię z wiatru o mocy 500K oraz nowoczesnym parku wiatrowym Selbitz - inicjatywie sfinansowanej w ramach kooperatywu - w skład której,  wchodzą trzy elektrownie o mocy 3 000 kW każda. Na zakończenie odbyło się spotkanie w Delsana GmbH & Co. KG - innowacyjnej firmie produkującej oświetlenie uliczne oraz światła do budynków, bazując na energooszczędnej technologii LED.

Początek strony

RPOWP