Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Warsztaty serowarskie15 listopada 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku odbyły się warsztaty „Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie” realizowane jako działalność Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016 – 2017. W spotkaniu udział wzięło 19 kobiet z Gminy Mały Płock. Warsztaty składały się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej Panie mogły zapoznać się z metodami samodzielnego wykonywania w warunkach domowych różnych rodzajów serów.

Podczas części praktycznej uczestnicy z pomocą serowara wyprodukowali goudę farmerską, która stanowi najlepsze prawidło do nauki sztuki serowarskiej, ser panir oraz mozzarellę z mleka krowiego. Uczestniczki spotkania były usatysfakcjonowane udziałem w warsztatach, ponieważ dzięki nim zdobyły nową wiedzę i umiejętności.

Początek strony

RPOWP