Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Dnia 23 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 16 odbyło się spotkanie przedstawicieli LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”, LGD „Biebrzański Dar Natury”  i Energievision  Frankenwald eV odnośnie wspólnej realizacji projektu współpracy planowanego do realizacji w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Strony zadeklarowały zamiar współpracy w celu realizacji wspólnego projektu i podpisały List intencyjny pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” reprezentowane przez Wiceprezes Agnieszkę Rutkowską i Sekretarz Marię Misierewicz, Lokalną Grupą Działania Biebrzański Dar Natury reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Stanisława Szletera, oraz Energievision  Frankenwald eV reprezentowany przez Martin Kastner.

Początek strony

RPOWP