Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Wyjazd studyjny W dniach 4-5 grudnia 2017 r. lokalni liderzy z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” wzięli udział w wyjeździe studyjnym na teren działania Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”.

Celem wyjazdu było podniesienie wiedzy lokalnych liderów, poznanie dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów, zakładania mikroprzedsiębiorstw oraz promocji obszaru. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z inwestycjami zrealizowanymi w ramach prowadzonych przez LGD „Zielony Pierścień” m.in. Dworek Kossaków w Kośminie nad Wieprzem, „Manufaktura różana” -wytwarzająca produkty lokalne z płatków i owoców róży, wizytacja Izby Produktu Lokalnego, mikroprzedsiębiorstwo „Moje Owoce" jak również Olejarnię „Skarby natury”, gdzie właściciele zaprezentowali swoje przetwory wyrabiane z własnych plantacji.

Podczas pobytu uczestnicy mogli podziwiać lokalne zabytki, funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstw oraz uzyskać informację dotyczące rozwoju aktywności społecznej, które były dofinansowane ze środków dysponowanych przez LGD „ Zielony Pierścień”. Nic bardziej nie inspiruje do podjęcia działalności gospodarczej niż udane przedsięwzięcia. Szkolenie to miało na celu zainspirowanie lokalnych liderów do wdrażania i zachęcania innych podmiotów, mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania działalności, wykorzystania własnego potencjału i możliwości promowania produktów lokalnych i zdrowej żywności.

Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji planu komunikacji współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ma lata 2014-2020 w ramach projektu: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Początek strony

RPOWP