Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

 

serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru działania LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” do udziału w warsztacie refleksyjnym

 

który odbędzie się 16 lutego 2018 r. o godzinie 11.00

 

w „Zajeździe pod Brzozami”

 

ul. Jana Kochanowskiego 8, 18 – 516 Mały Płock

 

Warsztat refleksyjny będący elementem ewaluacji wewnętrznej dotyczył będzie realizacji LSR i działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

 

 

 

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

 

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

  2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?

  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

  4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcie można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?

  5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?

  6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

 

 

 

 

 

Podsumowanie zebrania będzie polegało na zebraniu ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrażania w roku 2018.

 

Początek strony

RPOWP