Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Mały Płock, 20.11.2017 r.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie dot. poddziałania 19.2 oraz wytycznej nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań związanych z realizacją LSR w ramach działania Leader oraz wytycznej nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania wydanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaszła konieczność dostosowania Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” do wprowadzonych zmian w ww. dokumentach.

 

Ponadto, co niektóre lokalne kryteria oceny dla poszczególnych programów i typów operacji na mocy zmian w SZOOP RPOWP pokrywają się z kryteriami weryfikującymi zgodność operacji z programami (PROW, EFRR, EFS). Stąd zaszła konieczność weryfikacji procedur i LKW.

Propozycja zmiany w/w procedury została wypracowana również z na podstawie wniosków wynikających z praktycznej realizacji LSR, czyli między innymi zastosowania lokalnych kryteriów wyboru przez Radę przy ocenie wniosków. Po przeprowadzonych naborach stwierdzono, że należy doprecyzować wybrane kryteria oraz zmniejszyć ilość kryteriów wspólnych dla wszystkich działań.

Proponowane przez Zarząd LGD zmiany w Kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Stowarzyszenia w dniu 16.08.2017 r.

Następnie przeprowadzono konsultacje społeczne. Projekt zmiany lokalnych kryteriów wyboru został przedstawiony na spotkaniach z mieszkańcami obszaru LGD w dniu 30.08.2017 r. w Małym Płocku oraz 15.09.2017 r. w Turośli. W spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyli radni rad gminnych, sołtysi, przedstawiciele urzędów gmin, ośrodków pomocy społecznej oraz osoby fizyczne – mieszkańcy. W trakcie spotkań nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu zmiany kryteriów.

Projekt zmiany LKW konsultowany był również za pośrednictwem strony internetowej: www.krainamlekiemplynaca.pl. Mieszkańcy obszaru LGD, podmioty formalne i nieformalne działające na terenie LGD miały możliwość zgłaszania uwag oraz propozycji zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dostarczenie w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” do dnia 15 listopada 2017 r.

W trakcie konsultacji nie wniesiono uwag do przedłożonego projektu.

 

Początek strony

RPOWP