Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Dnia 17 maja 2018r. o godzinie 09: 00 odbyły się posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Rada dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie na operacje z zakresu:

1.Naboru nr 8/2018 na operacje z zakresu typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

2.Naboru nr 10/2018 na operacje z zakresu - zachowanie dziedzictwa lokalnego - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Złożone wnioski przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR, ocenę według Lokalnych Kryteriów Wyboru. Wszystkie wnioski zostały wybrane do dofinansowania.

Początek strony

RPOWP