Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Dnia 27 września 2018r. o godzinie 09: 00 odbyło się posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Rada dokonała oceny i wyboru wniosków:

1. Wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020:

- naboru nr 13/2018 na operacje z zakresu typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

- naboru nr 14/2018 na operacje z zakresu typ projektu nr 4e Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

- naboru nr 15/2018 na operacje z zakresu typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej.

 

2. Wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

- naboru nr 16/2018 na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Złożone wnioski przeszły pozytywną ocenę zgodności operacji z LSR. Wszystkie wnioski mieszczą się w limicie środków i zostały wybrane do dofinansowania.

Początek strony

RPOWP