Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W związku z zaplanowanym przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego procesem wirtualizacji serwerów SOWA RPOWP chciałabym poinformować o niedostępności w dniu 18 czerwca 2019 r. w godzinach 07:30 – 19:30 aplikacji Repozytorium plików. Przerwa w działaniu tej aplikacji oznacza, że Wnioskodawcy/Beneficjenci w tym okresie nie będą mogli przesłać do IZ RPOWP plików z wykorzystaniem generatorów GWA EFRR oraz GWA EFS. Komunikat dotyczący tej przerwy znajduje się na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl, pod linkiem:
Początek strony

RPOWP