Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru działania LGD do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej znajdującej się pod linkiem:  https://www.survio.com/survey/d/R2Q5N0B6G9G7Q6P1X
 
Ankieta jest elementem ewaluacji wewnętrznej Stowarzyszenia LGD "Kraina Mlekiem Płynąca".
Początek strony

RPOWP