Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ: Wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD, załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz załącznik nr 5 tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych; załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

 

Nowy załącznik obowiązuje od  11.03.2020 roku.

 

W załączeniu:

- Scan komunikatu RLKS 17.03.2020

- Załącznik I.16.5 Wzór umowy podmioty inne niż LGD

 

Komunikat dotyczy naboru:

NR 15/2019 - RPPD.09.01.00-IZ.00-20-055/19

NR 17/2019 - RPPD.09.01.00-IZ.00-20-056/19

NR 19/2019 - RPPD.09.01.00-IZ.00-20-062/19

NR 1/2020 - RP RPPD.09.01.00-IZ.00-20-079/19

NR  3/2020 - RPPD.09.01.00-IZ.00-20-017/20

Początek strony

RPOWP