Mały Płock, dnia 28 lutego 2017 roku

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU Nr 3/2017

ogłoszonego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” na operacje z zakresu:

typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej

Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-012/17

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, że w dniu 24 lutego 2017 r. została opublikowana uaktualniona wersja instalacyjna Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014 EFS) dla RPOWP oraz aktualizacja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 i Wzoru wniosku o dofinansowanie RPOWP (EFS).

Wersja instalacyjna GWA2014 EFS v.1.1.4 wraz z pozostałymi dokumentami znajduje się na stronie internetowej:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html