Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych.

W załączeniu:

- Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem,

- Komunikat dot. zmiany wzoru deklaracji wystawcy weksla

 

Nowy wzór załącznik obowiązuje od 22.11.2019r.