Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, że wprowadzono zmiany w dokumentacji do Naboru nr 2/2019. Zmianie uległ załącznik nr 5 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług obowiązujący dla naborów ogłaszanych w ramach Działania 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Typ 5: Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

 

W załączeniu aktualny wzór załącznika.