Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”  informuje, że w związku z pomyłką w numeracji naborów nastąpiła zmiana numeru w GWA. Właściwy numer to: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-007/19.

W załączeniu poprawiony Załącznik nr 1 Warunki udzielenia wsparcia. na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.