W dniu 3 kwietnia 2019 r. dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru 5/2019 na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.