W dniu 31 marca 2020 r. dokonano wyboru i oceny operacji w ramach Naboru nr 2/2020 na operacje z zakresu Rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.