Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, że w związku z oczywistymi omyłkami w dokumentacji w zakresie oceny i wyboru oceny operacji w ramach naboru 2/2020 na operacje z zakresu – rozwijania działalności gospodarczej w ramach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w dniu 07.05.2020 r.  Rada skorygowała Listę  operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 2/2020  o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną ocenę zgodności operacji z LSR  i  Listę operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.