Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Informujemy, że na stronie prow.wrotapodlasia.pl został zamieszczony uaktualniony formularz wniosku o płatność (wersja 5z inne i własne) w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” (z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Link do strony:

https://prow.wrotapodlasia.pl/pl/formularze-wnioskow---leader-192.html

Attachments:
Download this file (wop_19_2_iw_5z_edt.xlsx)Wniosek[ ]

Na podstawie § 9 pkt.4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 4/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 26 lutego 2019 roku, informujemy, że w dniu 18.10.2022 r rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 5/2022 na operacje z zakresu promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 5/2022

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców

Cel szczegółowy 2. 2. Zachowanie gospodarcze zasobów i tradycji kulturowych

Przedsięwzięcie 2.2.1. Promocja i zachowanie dziedzictwa lokalnego na operacje z zakresu – promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Początek strony

RPOWP