W dniu 19 czerwca 2019r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” podpisała z Zarządem Województwa Podlaskiego aneks do umowy ramowej. Stowarzyszenie reprezentowały Prezes Elżbieta Parzych oraz Sekretarz Maria Misierewicz. W imieniu Zarządu aneksy podpisali Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki oraz Wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Aneksy do umowy są konsekwencją rozliczenia pierwszego kamienia milowego. W związku ze zrealizowaniem zobowiązań określonych w § 8 ust. 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 8 Lokalnych Grup Działania działających na terenie województwa podlaskiego otrzymało bonusy w postaci dodatkowych środków na realizację operacji w ramach LSR.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” otrzymała dodatkowe środki na w wysokości:

- 660 000,00 zł na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,

- 3 149 104,00 zł na infrastrukturę społeczną i rewitalizację w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.