Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” została poinformowana pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, iż w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność może wnioskować o zwiększenie budżetu na wdrażanie LSR.

Wobec powyższego przekazujemy Państwu projekt Lokalnej Strategii Rozwoju do konsultacji uwzględniający następujące zmiany:

  • zwiększenie budżetu o 451 000,00 EURw ramach umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00002-6933-UM1040005/15  z dnia 17 maja 2016 r., z podziałem:
  • 157 850,00 EURna przedsięwzięcie 1.1. Nowe innowacyjne źródła dochodu,
  • 293 150 EURna przedsięwzięcie: 1.1. Odnowa wsi i miast), jednocześnie zwiększenie wartości wskaźników przypisanych do ww. przedsięwzięć.

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy poinformować, że w dniu 04.06.2021 r. (piątek) Biuro Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” będzie nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Drogie Panie!
 
Po roku przerwy spowodowanej pandemią zapraszamy do rywalizacji w konkursie kulinarnym dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo. Konkurs organizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku pula nagród wyniesie ponad 35 tys. zł. Zapraszamy do odwiedzania strony  www.bitwaregionow.pl  oraz profilu Polska smakuje na Facebooku.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru działania LGD do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej znajdującej się pod linkiem:

 
Ankieta jest elementem ewaluacji wewnętrznej Stowarzyszenia LGD "Kraina Mlekiem Płynąca".

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA”
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Specjalisty ds.
realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

 

Stanowisko: Specjalista ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD

Miejsce wykonywania pracy: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku, ul. Krótka 15, 18 – 507 Mały Płock

Początek strony

RPOWP