Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W dniu 8.10.2021 roku przy Szkole Podstawowej w miejscowości Konopki Monety odbył się Piknik z Lokalną Grupą Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Uczestniczyli w nim mieszkańcy z obszaru LGD.
Podczas pikniku pracownicy biura LGD udzielali informacji o możliwościach uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Informujemy, iż zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, stanowiącą Załącznik 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Przedmiotem konsultacji są zaproponowane zmiany zaznaczone kolorem czerwonym i zielonym w LSR, a proponowane elementy do usunięcia zostały przekreślone.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Konsultacje dotyczą jedynie zaproponowanych zmian zaznaczonych kolorem czerwonym
w Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji, a proponowane elementy do usunięcia zostały przekreślone.

W niedzielę 22 sierpnia 2021 r. w Kolnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” zorganizowało piknik, w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy z terenu LGD.

 Pani Prezes Elżbieta Parzych powitała uczestników pikniku, przybliżyła obecnym historię powstania i zakres działalności Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. Podczas trwania pikniku pracownicy biura LGD udzielali informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” i przeprowadzali konkursy z wiedzy o LGD, za udzielone odpowiedzi uczestnicy otrzymywali nagrody. Najmłodszym uczestnikom zapewniono różne atrakcje m. in. dmuchane zjeżdżalnie, zabawę z animatorem, malowanie twarzy.

W dniach 10-11 sierpnia 2021  roku  odbył się wyjazd studyjny na teren działania Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.  Celem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk na przykładzie podmiotów działających na obszarze LGD Razem dla Radomki. W wyjeździe udział wzięli lokalni liderzy z obszaru LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. W czasie wizyty studyjnej towarzyszył nam Pan  Cezary Adam  Nowek – prezes LGD „Razem dla Radomki”, który  przekazał informacje odnośnie produktów lokalnych, pokazał ciekawe miejsca na terenie swojego LGD. W trakcie wyjazdu uczestnicy odwiedzili m.in. Gospodarstwo Sadownicze w Komorowie, poznali tajniki produkcji soków oraz poznali ich smak podczas degustacji.

Początek strony

RPOWP