Szanowni Państwo!

Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” została poinformowana pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, iż w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność może wnioskować o zwiększenie budżetu na wdrażanie LSR.

Wobec powyższego przekazujemy Państwu projekt Lokalnej Strategii Rozwoju do konsultacji uwzględniający następujące zmiany:

  • zwiększenie budżetu o 451 000,00 EURw ramach umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00002-6933-UM1040005/15  z dnia 17 maja 2016 r., z podziałem:
  • 157 850,00 EURna przedsięwzięcie 1.1. Nowe innowacyjne źródła dochodu,
  • 293 150 EURna przedsięwzięcie: 1.1. Odnowa wsi i miast), jednocześnie zwiększenie wartości wskaźników przypisanych do ww. przedsięwzięć.

Uzasadnienie:

Proponowane przez nas zmiany wynikają z konieczności przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Umożliwi to 12 osobom fizycznym podjęcie działalności gospodarczej.

Ponadto skierowanie części budżetu na rozwój infrastruktury turystycznej, stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki oraz rozwój różnych form infrastruktury służącej rekreacji i kultury, przyczyni się do poprawy komfortu mieszkańców. Proponowane zmiany wpisują się w diagnozę LSR. Nabory w ramach powyższych przedsięwzięć cieszą się największym zainteresowaniem wśród wnioskodawców.

Dokument wraz z proponowanymi zmianami dostępny jest poniżej. Zaproponowane zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym a proponowane elementy do usunięcia zostały przekreślone.

Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR można wnosić pisemnie na załączonym formularzu na adres e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres Biura Stowarzyszenia ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock do dnia 22.06.2021 r. do godz. 15:30.