Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru działania LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się 24.02.2022 r. o godzinie 1300 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ul. Krótka 15,  18-516 Mały Płock.

Warsztat refleksyjny będący elementem ewaluacji wewnętrznej dotyczył będzie realizacji LSR i działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

 

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania :

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  6. Podsumowanie zebrania będzie polegało na zebraniu ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrażania w roku 2022.