Zachęcamy do wypełnienia ankiety skierowanej do mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Ankieta dotyczy oceny jakości życia na obszarze gmin członkowskich LGD i pracy lokalnej grupy działania. Ankieta jest anonimowa.

Ankieta dostępna jest pod linkiem:

https://www.survio.com/survey/d/R2Q5N0B6G9G7Q6P1X