Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 55/837/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD.

Nowy wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie obowiązuje od 12.07.2019 roku.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 55/837/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD.

Nowy wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie obowiązuje od 12.07.2019 roku.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 55/837/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD.

Nowy wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie obowiązuje od 12.07.2019 roku.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, że wprowadzono zmiany w treści załącznika nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD do Naborów nr  12/2018, 7/2019 i 8/2019. Zmiana zostaje wprowadzona na wniosek IZ RPOWP (która dokonuje zmian w regulaminach konkursów nierozstrzygniętych w osiach głównych programu) o naniesienie analogicznych zmian w trwających i nierozstrzygniętych naborach w LGD (tj. w ramach tych, w których nie zostały jeszcze podpisane wszystkie umowy o dofinansowanie w związku z przyznaniem dofinansowania).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, że wprowadzono zmiany w treści załącznika nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD do Naborów nr  12/2018, 7/2019 i 8/2019. Zmiana zostaje wprowadzona na wniosek IZ RPOWP (która dokonuje zmian w regulaminach konkursów nierozstrzygniętych w osiach głównych programu) o naniesienie analogicznych zmian w trwających i nierozstrzygniętych naborach w LGD (tj. w ramach tych, w których nie zostały jeszcze podpisane wszystkie umowy o dofinansowanie w związku z przyznaniem dofinansowania).

Początek strony

RPOWP