Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Dnia 14 lipca 2017 roku dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru Nr 5/2017

 

Attachments:
Download this file (1.pdf)Załącznik Nr 1[Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków Nr 5/2017 z dnia 4 maja 2017 r o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności operacji z LSR w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.]
Download this file (2.pdf)Załącznik Nr 2[Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD :Kraina Mlekiem Płynąca" z dnia 14 lkipca 2017 r. w ramach naboru wniosków nr 5/2017 z dnia 4 maja 2017r.]
Download this file (3.pdf)Załącznik Nr 3[Lista operacji niewybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD "Kraina Mlekiem Płynąca" z dnia 14 lipca 2017 r. w ramach naboru wniosków nr 5/2017 z dnia 4 maja 2017 r. ]
Download this file (4.pdf)Załącznik Nr 4[Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" w dniach 13-14 lipca 2017r.]
Download this file (Załącznik nr 7 do Drocedury -Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.docx)Załącznik Nr 7[Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD]

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, stanowiącego załączniku do Uchwały Nr 12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku, informujemy że w dniu 29.06.2017 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 5/2017 na operacje z zakresu zakładanie działalności gospodarczej.

Mały Płock dnia 20 czerwiec 2017 r.

                                                                                                                                                               

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU Nr 7/2017

Ogłoszonego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Kraina Mlekiem Płynąca”  na operacje z zakresu:  Typ projektu nr  9 Rewitalizacja małej skali,

Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Mały Płock dnia 20 czerwiec 2017 r.

                                                                                                                                                               

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU Nr 6/2017

Ogłoszonego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Kraina Mlekiem Płynąca”  na operacje z zakresu:  Typ projektu nr  8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 11/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Kraina Mlekiem Płynąca”

Początek strony

RPOWP