Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Operacja mająca na celu podniesienie atrakcyjności obszarów LGD w szczególności poprzez kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz integrację i aktywizację mieszkańców partnerów projektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W dniach 05-09 czerwca 2023 roku odbył się wyjazd studyjny do Grecji zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Produkt Lokalny Naszą Wartością” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z możliwościami rozwoju obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie produktu lokalnego, agroturystyki, turystyki oraz obserwacja dobrych praktyk stosowanych w prywatnych przedsiębiorstwach, gospodarstwach agroturystycznych i innych prowadzących działalność rolną i turystyczną.

Zapraszamy mieszkańców terenu LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” do udziału w pięciodniowym wyjeździe studyjnym do Grecji w dniach 05-09 czerwca 2023 roku organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Produkt Lokalny Naszą Wartością” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu współpracy „Produkt Lokalny Naszą Wartością”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w dniach 27-28.09.2022 r. gościliśmy Partnera projektu współpracy Lokalną Grupę Działania- Fundusz Biebrzański.  Po spotkaniu w siedzibie Stowarzyszenia goście udali się do Turośli, gdzie w Gminnym Ośrodku Kultury obejrzeli występy artystyczne przygotowane przez Zespół TUROŚLANIE, Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Turośli oraz grupę skrzypaczek. Następnie odwiedzili Centrum Edukacji Kulturalnej w Turośli zlokalizowanej w „Wiatraku Koźlaku”, w którego zasobach znajduje się ponad 500 sztuk eksponatów oraz zabytkowy kościół Rzymskokatolicki pw. św. Jana Chrzciciela w Turośli.

W niedzielę 21 sierpnia 2022 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” gościło z wizytą w Suchowoli. Celem wyjazdu była  prezentacja potraw lokalnych obszaru LGD przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich.

Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Jankowianki” zaprezentowały piękne stoisko kurpiowskie z potrawami charakterystycznymi dla terenu LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. Nie brakowało chętnych, by skosztować babki ziemniaczanej, pierogów z mięsem, z kapustą i grzybami, kartaczy, drożdżówki, placków z jabłkami, ciasta śliwkowego i piwa kozicowego.

Początek strony

RPOWP