Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych.

Nowy załącznik obowiązuje od  07.01.2020 roku.

W załączeniu:

- Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem

- Komunikat dot. zmiany wzoru deklaracji wystawcy weksla

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych.

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy do stosowania wzór zaktualizowanego formularza: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji składanej  w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniach 16 – 18 października 2019 roku  odbył się wyjazd studyjny na teren działania LGD Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Celem wyjazdu była prezentacja dobrych praktyk na przykładzie podmiotów działających na obszarze LGD. W wyjeździe udział wzięli lokalni liderzy, członkowie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz mieszkańcy obszaru LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

W trakcie wyjazdu uczestnicy odwiedzili m.in. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi – obiekt, który został zaprojektowany w ramach Pilotażowego Programu Leader+, Podziemia Opatowskie oraz zwiedzili zakład produkcyjny słynnych „Krówek Opatowskich”. Uczestnicy wzięli także udział w warsztatach podczas których uzyskali informacje o produkcji krówek oraz mogli je własnoręcznie zawijać w kolorowe opakowania.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku serdecznie zaprasza 24 października 2019 roku o godz. 10:00 na spotkanie informacyjno-konsultacyjne z udziałem przedstawicieli  Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego z Białegostoku dotyczące planowanych naborów wniosków na projekty:

Początek strony

RPOWP