Lp.

Imię i nazwisko

Pełniona Funkcja

Reprezentowany sektor

1.       

Józef Dymerski

Przewodniczący

Sektor publiczny

Gmina Mały Płock

2.       

Iwona Zawalich           

Wiceprzewodnicząca

Sektor społeczny

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Wspólna Sprawa”

3.       

Elżbieta Kotowska

Sekretarz

Sektor społeczny

Koło Gospodyń Wiejskich w Rostkach

4.       

Grażyna Anna Kamionowska

Członek

Mieszkaniec

5.       

Rafał Załęcki

Członek

Mieszkaniec

6.       

Beata Rachubka

Członek

Sektor społeczny

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Grądach

7.       

Adam Wojciech Sekściński

Członek

Sektor społeczny

Koło Łowieckie „Cyranka” w Kolnie

8.       

Izabela Konopka

Członek

Mieszkaniec

9.       

Michał Bajno

Członek

Sektor społeczny

Ochotnicza Straż Pożarna w Zbójnej

10.    

Alfred Marian Samul

Członek

Mieszkaniec

11.    

Zdzisław Połoński

Członek

Sektor gospodarczy

Gospodarstwo rolne

12.    

Bogdan Lewandowski

Członek

Sektor gospodarczy

STAWBUD Lewandowski Bogdan

13.    

Edward Wasik

Członek

Sektor gospodarczy

Gospodarstwo rolne

14.    

Rafał Piwowarski

Członek

Sektor gospodarczy

AUTO NAPRAWA- Rafał Piwowarski

15.    

Sylwester Ksepka

Członek

Sektor gospodarczy

EL-TV SERVICE Sylwester Ksepka

Informację opublikowano 17 sierpnia 2020 r.