Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

 

ogłoszonego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” na operacje z zakresu: typ projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacji LSR

 

Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach

 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 

 

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/17

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU Nr 1/2017

ogłoszonego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” na operacje z zakresu: na operacje z zakresu: typ projektu nr 5  Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacji LSR

Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/17

Dnia 14 marca  2017 r. dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2017

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z dnia 18 października 2016 roku, informujemy, że w dniu 27.02.2017 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2017 na operacje z zakresu typ projektu nr 5  Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacji LSR, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Logotypy

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 1/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Kraina Mlekiem Płynąca”

Początek strony

RPOWP