Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

W 8 grudnia dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru Nr 3/2016. Dokumenty z wyboru w załącznikach....

Logotypy

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD 

NABÓR nr 3/2016 

w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

 „Kraina Mlekiem Płynąca” 

Początek strony

RPOWP