Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Lista operacji zgodnych...

Attachments:
Download this file (SKMBT_C22417100312390.pdf)Załącznik[ ]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, że w związku z oczywistą omyłką na Liście operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 11/2017 z dnia 14 czerwca 2017  roku o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności operacji z LSR w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, na operacje z zakresu – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Poniżej przedstawiamy listę ze skorygowaną omyłką.

Dnia 08 sierpnia 2017 roku dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru Nr 11/2017

Attachments:
Download this file (Załącznik Nr 1.pdf)Załącznik Nr 1[Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków Nr 11/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. o przyznanie pomocy, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności operacji z LSR w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020]
Download this file (Załącznik Nr 2.pdf)Załącznik Nr 2[Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD :Kraina Mlekiem Płynąca\" z dnia 14 lkipca 2017 r. w ramach naboru wniosków nr 5/2017 z dnia 4 maja 2017 r.]
Download this file (Załącznik Nr 3.pdf)Załącznik Nr 3[Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania \"Kraina Mlekiem Płynąca\" w dniu 08 sierpnia 2017 r.]

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 11/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Kraina Mlekiem Płynąca”

Początek strony

RPOWP