Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie LGD „Kraina Mlekiem  Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku informuje, że w ramach ogłoszonego naboru Nr 6/2017 wniosków o udzielenie wsparcia na operacje z zakresu typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej; Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nie wpłynął żaden wniosek.

Mały Płock dnia 20 czerwiec 2017 r.

                                                                                                                                                               

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU Nr 6/2017

Ogłoszonego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Kraina Mlekiem Płynąca”  na operacje z zakresu:  Typ projektu nr  8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR nr 6/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020

 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

Początek strony

RPOWP