Operacja pn. „Wioski tematyczne i zagrody edukacyjne narzędziem aktywizacji społeczności lokalnej” mająca na celu podniesienie aktywności społeczności lokalnej poprzez tworzenie wiosek tematycznych i zagród edukacyjnych z wykorzystaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz zasobów przyrodniczych terenów partnerów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2023-29.03.2024

W ramach Projektu po stronie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” zaplanowano następujące działania:

- spotkanie informacyjne na temat wiosek tematycznych i zagród edukacyjnych

- trzy wizyty studyjne

- warsztaty na temat zakładania wiosek tematycznych i zagród edukacyjnych

- opracowanie Programów Rozwoju i Promocji Wiosek Tematycznych

- opracowanie gry terenowej w formie questu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Drodzy mieszkańcy

Pragniemy poinformować, że w ramach projektu współpracy pt. „Wioski tematyczne i zagrody edukacyjne narzędziem aktywizacji społeczności lokalnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 ”Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Wioski tematyczne i zagrody edukacyjne narzędziem aktywizacji społeczności lokalnej” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"

serdecznie zapraszamy mieszkańców terenu LGD na spotkanie warsztatowe dotyczące tworzenia zagród edukacyjnych, które odbędzie się 21 lutego 2024 r. (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock.

W dniach 04-06 października 2023 roku odbył się wyjazd studyjny na teren województwa kujawsko-pomorskiego. W wyjeździe studyjnym do wiosek tematycznych i zagród edukacyjnych udział wzięło 40 osób.

Pierwszego dnia wizyta odbyła się w Wiosce Początku Życia w Jajkowie, której motywem przewodnim są oczywiście jajka i uczestnicy mieli okazję podszkolić się w malowaniu pisanek.

Drugi dzień wyjazdu nasza grupa spędziła z partnerami projektu. Dzień rozpoczął się wizytą w Borowiackiej Wiosce. We wsi zachowały się tradycyjne borowiackie chaty, stroje ludowe, tradycje kulinarne. Borowiacka Wioska przygotowała ofertę bazującą na tym kulturowym dziedzictwie. Pozwala ona zapoznać się z niepowtarzalnym folklorem rdzennych mieszkańców Borów Tucholskich: potrawami (takimi jak borowiackie mace czy fdzyndze), rękodziełem, haftami, charakterystyczną architekturą i borowiacką gwarą.

W dniach 12-15.09.2023 roku odbył się wyjazd studyjny w ramach realizacji projektu współpracy pt. „Wioski tematyczne i zagrody edukacyjne narzędziem aktywizacji społeczności lokalnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 ”Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyjedzie studyjnym do wiosek tematycznych i zagród edukacyjnych na teren województwa dolnośląskiego udział wzięło 40 osób.

Pierwsza wizyta odbyła się w Wiosce Okrągłego Zamku w Owieśnie. Atrakcją miejscowości jest stary zamek zbudowany przez templariuszy na planie koła. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w pokazach tanecznych oraz próbowali swoich sił w strzelaniu z łuku.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” , LGD „Z Nami Warto” oraz Stowarzyszenie LGD „Krajna Złotowska” w ramach projektu współpracy pt. „Wioski tematyczne i zagrody edukacyjne narzędziem aktywizacji społeczności lokalnej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 ,”Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zapraszamy mieszkańców terenu LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” do udziału w trzydniowym wyjeździe studyjnym w dniach 4-6 październik 2023 roku, organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Wioski tematyczne i zagrody edukacyjne narzędziem aktywizacji społeczności lokalnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Początek strony

RPOWP