Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” przystąpiła do zmiany lokalnych kryteriów wyboru.

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie uwag oraz propozycji zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru na adres: biuro@krainamlekiemplynaca.pl bądź dostarczenie w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” do 15 listopada 2017 r.

 

Początek strony

RPOWP