Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” informuje, iż w miesiącu sierpniu 2018 roku ogłosi nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,

Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego na operacje z zakresu:

- typ projektu nr 4. Zapewnienie większej dostępności wysokiej edukacji przedszkolnej w terminie od 20.08.2018 r. do 06.09.2018 r.

- typ projektu nr 6. Projekty aktywności lokalnej, w terminie od 23.08.2018 do 11.09.2018 r.

 

Działania 8.6  Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego na operacje z zakresu:

- typ projektu nr 8. Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, w terminie od 20.08.2018 r. do 05.09.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje zostaną podane w ogłoszeniach o naborach wniosków.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wcześniejszego korzystania  z bezpłatnego doradztwa pracowników biura LGD oraz uczestnictwa w organizowanych szkoleniach, o których będziemy informować na stronie www.krainamlekiemplynaca.pl

Początek strony

RPOWP