Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Dnia 24 września 2018 roku w Małym Płocku odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy pn. „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”, realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury oraz Fundację Euronatur realizowany w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podczas konferencji zostały przekazane założenia oraz proces realizacji projektu współpracy. Przedstawiono relację z wyjazdu studyjnego do Niemiec, w którym udział wzięli uczestnicy ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury. Następnie goście z Niemiec przedstawili przykłady rozwiązań dot. OZE w ich kraju. W ramach konferencji zorganizowano również zabawy edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych.

W konferencji udział wzięli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Dyrektor i pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP, Starosta kolneński, przedstawiciele gmin z obszaru działania partnerów projektu, Podlaskiej Izby Rolniczej, członkowie Fundacji Euronatur z Niemiec, uczestnicy wyjazdu studyjnego, członkowie stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, mieszkańcy terenu LGD.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Początek strony

RPOWP