Stowarzyszenie LGD

"Kraina Mlekiem Płynąca"

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

tel. 86 279 19 10

biuro@krainamlekiemplynaca.pl

Biuro Stowarzyszenia pracuje

od pon. do piątku

w godz. od 730 do 1530

Dnia 20 maja 2019 r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt współpracy „Tożsamość kulturowa skarbem Kurpi i Kaszub” realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” i Lokalną Grupę Działania „Kaszubska Droga”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W spotkaniu udział wzięli: burmistrzowie, wójtowie, mieszkańcy trenu LGD, dzieci i młodzież z lokalnych szkół, przedstawiciele Gminnych Ośrodków Kultury z obszaru LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”, członkowie LGD „Kaszubska Droga”.

Podczas podsumowania projektu Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” przedstawiła sztukę teatralną pn. Òd Gwiôzdczi do swiãtégò Môrcëna Sztërë Cządë Rokù na Kaszëbach (Od Gwiazdki do Świętego Marcina Cztery pory roku na Kaszubach) w wykonaniu regionalnego Teatru Dramatycznego z Luzina. Sztuka odwołuj się do wierzeń, zwyczajów i obrzędów ludowych obchodzonych jeszcze niedawno powszechnie na Kaszubach, dzisiaj natomiast kultywowanych fragmentarycznie bądź zachowanych tylko w niektórych wiejskich społecznościach na terenie Kaszub.

Celem realizacji projektu współpracy „Tożsamość kulturowa skarbem Kurpi i Kaszub” było promowanie obszaru objętego LSR przez Lokalne Grupy Działania „Kaszubska Droga” i „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz wspieranie tradycji i kultury kaszubskiej i kurpiowskiej dla przyszłych pokoleń poprzez wydanie albumu promocyjnego i nagranie filmu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Początek strony

RPOWP