Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku serdecznie zaprasza 24 października 2019 roku o godz. 10:00 na spotkanie informacyjno-konsultacyjne z udziałem przedstawicieli  Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego z Białegostoku dotyczące planowanych naborów wniosków na projekty:

  - typ projektu 6 Programy Aktywności Lokalnej

- typ projektu 8 Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ

- typ projektu 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczność.

Serdecznie zapraszamy!

 

Prosimy o przesłanie wypełnionych Kart zgłoszeniowych do 21 października 2019 r.